Положення про конкурсний відбір

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір для участі студентів в академічних програмах студентського обміну

 

1. Для розширення академічної мобільності студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» започаткував програму міжнародних студентських академічних обмінів.

    Метою даної програми є:

     -     підвищення якості вищої освіти;

-      підвищення ефективності наукових досліджень;

-    підвищення конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;

-      досягнення міжнародного співставлення освітніх стандартів;

-   залучення іноземного інтелектуального потенціалу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між українськими та закордонними партнерськими навчальними закладами;

-      встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків.     

 

2. Академічна мобільність студентів реалізується на основі партнерських (договірних) відносин з іноземними вищими навчальними закладами і вищими навчальними закладами України.


3.  Інформація про можливість академічного студентського обміну та проведення конкурсного відбору серед студентів ТДМУ оприлюднюється у газеті «Медична академія» та у рубриці «Оголошення» офіційного сайту університету www.tdmu.edu.ua.

 

4.  Претенденти для участі в академічних програмах студентського обміну повинні відповідати наступним вимогам:

-       мати високу фахову мотивацію,

-       вільно володіти англійською мовою,

-       брати участь у науковій роботі,

-       мати високий рейтинг успішності.

 

   5.  Відбір студентів для участі в програмах академічної мобільності здійснюється конкурсною комісією вищого навчального закладу.

 

    6.  Конкурсну комісію очолює керівник вищого навчального закладу.

    Склад конкурсної комісії затверджує керівник вищого навчального закладу.

 

     7.  Комісія з конкурсного відбору перевірятиме та оцінюватиме за 10-бальною шкалою відповідність апліканта до вимог, що ставляться до учасника програми академічного студентського обміну, а саме:

-         середній бал успішності;

-         наукова діяльність;

-         рівень фахової мотивації;

-         участь в міжнародних програмах;

-         рівень володіння англійською мовою (розмовна, фахова розмовна, граматика).

 

    Переможцем конкурсного відбору стає учасник, який за всіма оцінюваними параметрами набрав найбільшу кількість балів.