Програми стажування працівників та студентів

Мови програми: англійська і/або польськаСтажування молодих викладачів/науковців впродовж одного місяця

Вроцлавський медичний університет у співпраці із Лікарською асоціацією Нижньої Сілезії пропонує молодим працівникам ТДМУ можливість ознайомлення з медичними стандартами лікувальних закладів Республіки Польща та вдосконалення професійних лікарських навиків. Напрямок стажування визначається відповідно до спеціалізації кожного учасника. Фінансове забезпечення програми здійснює Лікарська асоціація Нижньої Сілезії.

Вимоги до претендентів:
  1. Мають диплом лікаря або стоматолога;
  2. Є працівниками ТДМУ;
  3. Володіють польською і/або англійською мовами на рівні, достатньому для професійного спілкування;
  4. Не досягли 35-річного віку.
Знання польської і/або англійської мови додатково тестуватиметься у Вроцлаві після приїзду учасника на стажування. Тест полягатиме в перекладі тез оригінальної наукової роботи (пов’язаної із спеціальністю учасника) з польської та/або англійської на українську мову. Неякісний переклад тексту автоматично означає дискваліфікацію учасника та недопущення його до початку стажування. 
Потрапити до програми стажування кандидат можете на конкурсній основі, подаючи у визначений термін свою заявку.
Перевага надаватиметься тим претендентам, які матимуть змогу передати отримані знання та навики своїм колегам з ТДМУ та використовувати їх у подальшій професійній діяльності. Обов’язковою умовою для прийняття на стажування є існування підрозділу, який може допомогти в опануванні навиків та згода керівника такого підрозділу Вроцлавського медичного університету.
У межах фінансових можливостей цієї організації учасники отримають грант, який передбачає оплату проживання та покриття витрат на міський транспорт. Інші витрати (кошти подорожі, харчування) учасники мають покрити самостійно. 

Короткотривалі стажування для викладачів

Вроцлавський медичний університет пропонує викладачам ТДМУ (докторам та кандидатам медичних наук віком понад 35 років) короткотривалі стажування в якості «професора за обміном/запрошеного професора» на своїх клінічних та теоретичних базах, відповідно до спеціалізації та професійних інтересів. Необхідною умовою для учасника є володіння англійською і/або польською мовами на достатньому для професійного спілкування рівніПрограма стажування має бути узгоджена із керівником закладу, який приймає учасника. Стажування зорієнтоване на існуючі у Республіці Польща медичні стандарти, а також науково-дослідницьку діяльність та організацію роботи підрозділу, де перебуватиме учасник. Основна мета програми - покращити подальшу співпрацю між двома університетами. Обов’язковою умовою стажування є читання лекції для студентів і/або медичних працівників Вроцлавського медичного університету англійською або польською мовою. Тему, зміст та мову читання лекції заздалегідь можна узгодити з керівником підрозділу, який приймає учасника.
На жаль, Вроцлавський університет не в змозі фінансово підтримати учасників програми, окрім забезпечення проживання в студентському гуртожитку на пільгових умовах.