Діяльність


Сучасний світ неможливо уявити без налагодження співпраці між державами і інтеграційних процесів у всіх сферах суспільного життя. Вища освіта в сучасному світі стає все більш відкритою для всіх і не обмежується кордонами тієї чи іншої країни. Сьогодні неможливо уявити європейського викладача, дослідника, який би не співпрацював з іноземними колегами.


Вища освіта в Україні впродовж останнього десятиліття знаходиться у стані безперервного вдосконалення і модернізації. Рушійними силами процесів, що відбуваються у вищій школі, є її прагнення до оновлення та прагнення увійти до загальноєвропейського освітнього простору.